ఉద్యోగవకాశాలు – మార్పులు

రిసెషన్ (recession = ఆర్ధిక మాంద్యం వచ్చింది) ..ఉద్యోగాలు ఊడాయి.  రిసెషన్ వచ్చింది..ఇస్తున్న జీతాలు

ఆర్ధిక మాంద్యం: తిరోగమనం - పురోగమనం

తగ్గించారు.  జీతం పెంచమని అడిగితే, ‘ఏం? ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉందా?’ అన్నట్టు గా ఒక కోర చూపు విసిరిన అధికారుల సంఖ్య పెరిగింది.

ఇంక్రిమెంట్ (increment), ప్రోత్సాహకాలు వగైరాలు ఏవి లేవు.  అసలు సంస్థ మూతబడకుండా, నిలబడి, మొత్తం జీతం ఇవ్వకపోయినా ఎంతో కొంత జీతం ఇచ్చినా చాలు.  బతికి ఉంటే బలుసాకు ఐనా తినవచ్చు అన్న ఆలోచన లో ఉద్యోగస్తులు.  ఇక యాజమాన్యంతోనో (management) హెచ్.ఆర్‌తోనో ఆ సంస్థ అంత ఇస్తున్నది, ఈ సంస్థ ఇంత ఇస్తున్నది అన్న పరాచికల ముచ్చటే లేదు.  మాట వరసకి కూడ అనడం పోయింది.

6-30 కి అన్ని సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్ళటమే అని సిస్టం (computer) షట్ డవున్ (shut down) చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఫోన్ మోగుతుంది.  “నిన్నటిది పెండింగ్ (pending) ఉన్నది..పూర్తి చేసేసి వెళ్ళు” అని విన్నప్పుడు, బిక్కమొహం వేసుకుని, కంప్లీట్ (complete) చెయ్యకపోతే ఇంటికి పంపేస్తుందేమో అని భయంతో 9 ఐనా పూర్తి చేసేసి వెళ్ళే రెసెషన్ రోజులు.

“టి.ఎల్ (T L = Team Leader) రమ్మన్నాడు రా, వెళ్ళకపోతే హెచ్.ఆర్ (HR, అంటే HR executive) కి ఏం చెబుతాడో, పర్ఫామెన్స్ అప్రైజల్ (performance appraisal) లో ఏమైనా చేస్తాడే మోనని వెళ్ళాను బాసు, వెళ్ళినందుకు రెండు వందలు బొక్క” అని వాపోయిన రోజులు అవి. శ్రీ శ్రీ అన్నట్టు     “భయం భయం  బ్రతుకు భయం’ (ఆయన కవిత్వానికి నేపధ్యం , కారణం వేరు) ప్రతి ఉద్యోగి, ఫ్రంట్ ఆఫీసు ఎక్జిక్యూటివ్ (front office executive) నుంచి, వి.పి (vice president) హెచ్. ఆర్ దాకా అందరూ భయపడ్డ రోజులు.

12 వేలు టేక్ హోమ్ సాల్ (take home sal) దాటిన వాళ్ళందరికి 25 శాతం నుండి 40శాతం కోత విధించినవి కొన్ని  యాజమాన్యాలు. కొందరైతే తమ జీతాల్ని తగ్గించి తీసుకున్నారు.  అలా తగ్గించుకున్నవారిలో బడా బడా సంస్థల సి.యి.ఓ (CEO) లు కూడా ఉన్నారు.

పైవన్ని కూడ నాకు వ్యక్తిగతంగా తెలిసినవి.  కొందరు అధికారులు నాతో చెప్పి వాపోయినవారైతే, కొంతమంది చిరు ఉద్యోగులు ‘ఏదైనా ఉద్యోగం ఉంటే చెప్పండి’ అని అడిగిన వారే.  “Oh he was declared redundant” అని 50ఏళ్ళ ఉద్యోగస్తుడిని ఇంటికి పంపిచేసారని తెలిసి నప్పుడు, ఆ కుటుంబీకుడు పడే బాధల గురించి, ఆర్ధికంగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవారికి అర్ధం అవ్వదు.  హొమ్ లోన్  ఇ.ఎమ్.ఐ (home loan, EMI) లు, పిల్లల చదువులకి చేసిన అప్పులు, ఆరోగ్యానికి మందుల ఖర్చులు వాటినన్నింటిని ఎలా కట్టాలి?

సరే, ఆ దుర్దినాలు వెళ్ళిపోయినవి.  రిసెషన్ వెళ్ళి పోయింది.  మళ్ళీ ఉద్యోగ ప్రకటనలు వెలువడుతున్నవి.  ఉద్యోగస్తుల కోసం సంస్థలు కాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు (campus interviews) ని నిర్వహించడాన్ని మొదలుబెట్టినవి.

ఇక సందడే, సందడి.  మాల్స్(mall) లో జేబులు ఖాళీ లవ్వడం, రెస్టరెంట్ (restaurant)లో టెబ్‌ల్స్ ఫిల్లవ్వడం, మనం బయట వెయిట్ చెయ్యడం మాములే!

మళ్ళీ రెజ్యుమేలు, కవర్ లెటర్‌లూ, హెచ్.ఆర్ రౌండ్స్ (HR rounds) , పేకేజ్‌లు (package) ఇ సాప్‌లు (ESOP) లు మొదలు.

చదువులు, ఉద్యోగాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, కావల్సిన నైపుణ్యాలు, మీకు సవివరంగా తెలుసుతెలియజేయడానికి  ఈ బ్లాగు మొదలు పెట్టాను.  కనీసం వారంలో రెండు రోజులన్నా ఈ బ్లాగు వెలువరించాలని కోరిక.    రానున్న రోజులలో ఈ బ్లాగు ద్వారా మీ వృత్తికి కానివ్వండి, మీ ఉద్యోగానికి కానివ్వండి, మీ జీవన విధానానికి  కానివ్వండి మెరుగైన అవకాశాలని, సరికొత్త వనరులని అందించాలని కూడ ఒక సంకల్పం.  అది కూడా మీ ప్రోత్సాహం ఉంటేనే.

మళ్ళీ శనివారం కలుద్దాం.

అనిల్ అట్లూరి

సూచన: మీకున్న అనుమానాలు, సందేహాలు, ప్రశ్నలకి కింద కమెంట్ (comment) బాక్స్ వాడండి.  జవాబులిస్తాను.  అలాగే మీ అభిప్రాయలను కూడ వ్యాఖ్యల రూపం లో తెలియజేయవచ్చు.

// 0 &&
result.transliterations[0].transliteratedWords.length > 0) {
var res = result.transliterations[0].transliteratedWords[0];
if(callback){
return callback(ele, res);
}
ele.innerHTML = res;
}
}
});
},
getLang: function(code){
for (l in google.language.Languages) {
if(google.language.Languages[l] == code){
return l;
}
}
},
getLanguageForCode: function(code){
var lang = Transliterate.getLang(code);
if(lang){
lang = Transliterate.getCamelizedStr(lang);
}
return lang;
},

getCamelizedStr: function(str){
str = str.toLowerCase();
str = str.substring(0, 1).toUpperCase()+str.substring(1, str.length);
return str;
},

languageChangeHandler: function(defaultev) {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (!selectedLang.match(“Turn”)) {
Transliterate.transliterationControl.setLanguagePair(google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH, selectedLang);
Transliterate._controlDiv.title = ‘Type in ‘+selOpt.title + ‘. Click on the checkbox to turn on/off the language setting.’;
if(!defaultev){
Transliterate.setCookie(‘Transliterate_LANG’, selectedLang);
}
Transliterate.currentLanguage = selectedLang;
}
},

afterChange: function() {
var dropdown = document.getElementById(‘languageDropDown’);
var selOpt = dropdown.options[dropdown.selectedIndex];
var selectedLang = selOpt.value;
if (selectedLang.match(“Turn”)) {
for (var i = 0; i < dropdown.options.length; i++) {
if (dropdown.options[i].value == Transliterate.currentLanguage) {
dropdown.selectedIndex = i;
var lang = dropdown.options[i].text;
}
}

if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").checked = false;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#8A8384";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#CDCDCD";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "normal";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " ON";
} else {
document.getElementById("checkboxId").checked = true;
document.getElementById("languageDropDown").style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.color = "#000000";
document.getElementById("languageDropDown").parentNode.style.background = "#92C166";
document.getElementById("languageDropDown").style.fontWeight = "bold";
dropdown.options[0].text = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + lang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + lang + " OFF";
}
Transliterate.transliterationControl.toggleTransliteration();
Transliterate.setCookie('Transliterate_ENABLED', Transliterate.transliterationControl.isTransliterationEnabled());

} else {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
} else {
if (!this.is_local) {
var currLang = dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text;
if (document.getElementById("checkboxId").checked) {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " OFF";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " OFF";
} else {
dropdown.options[0].text = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].title = "Turn " + currLang + " ON";
dropdown.options[0].value = "Turn " + currLang + " ON";
}
}
}
}
},

toggleLanguage: function(event) {
var dropdown = document.getElementById('languageDropDown');
if (event.target.innerHTML == dropdown.options[dropdown.selectedIndex].text) {
if (!document.getElementById("checkboxId").checked) {
document.getElementById("checkboxId").click();
}
}
},

_controlDiv: undefined,
createComponents: function(){
// HRef
var controlHTML = "

“+

“+
“+
““+
“”+
“+

“+

“+

“;
var dDiv = document.createElement(‘div’);
dDiv.innerHTML = controlHTML;
Transliterate._controlDiv = dDiv.firstChild;
//document.importNode(Transliterate._controlDiv, true);
document.body.appendChild(Transliterate._controlDiv);
Transliterate._controlDiv.dimension = {‘width’: Transliterate._controlDiv.offsetWidth, ‘height’: Transliterate._controlDiv.offsetHeight};

if (this.is_local) {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘block’;
} else {
Transliterate._controlDiv.style.display = ‘none’;
}
},
parentWin: undefined,
performAction: function(){
google.load(‘language’, “1”);
google.load(“elements”, “1”, {
packages: [“transliteration”],
});
google.setOnLoadCallback(Transliterate.init);
},
setCookie: function(cookieName, cookieValue, nDays) {
var today = new Date();
var expire = new Date();
if (nDays==null || nDays==0) nDays=30;
expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
document.cookie = cookieName+”=”+escape(cookieValue)
+ “;expires=”+expire.toGMTString();
},

getCookie: function(name) {
var theCookies = document.cookie.split(/[; ]+/);
for (var i = 0 ; i < theCookies.length; i++) {
var aName = theCookies[i].substring(0,theCookies[i].indexOf('='));
if (aName == name) {
var c = theCookies[i];
var index = c.lastIndexOf('=');
c = c.substring(index+1, c.length);
return c;
}
}
},

eventAdded: false,
onLoad: function(loadCallback){
if(Transliterate.loaded){
return loadCallback();
}
document.write = function(scr){
var d = document.createElement('div');
d.innerHTML = scr;
document.body.appendChild(d.firstChild);
};
var callBack = function(){
Transliterate.addStyles();
Transliterate.createComponents();
Transliterate.performAction();
loadCallback();
};
Transliterate.addScript('http://www.google.com/jsapi', callBack);
Transliterate.loaded = true;
},
addEvents: function(){
if(Transliterate.eventAdded){
return;
}
Transliterate.eventAdded = true;
document.addEventListener('mousedown', Transliterate.handleEvent, true);
document.addEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, true);
/*document.addEventListener('blur', function(ev){
var tar = ev.target;
tar.removeEventListener('click', Transliterate.handleEvent, false);
tar.removeEventListener('focus', Transliterate.handleEvent, false);
}, false);*/
},
autoIdCntr: 1,
isEditableElement: function(el){
var tag = el.tagName;
if(!tag || el.disabled == true || el.readOnly == true){
return false;
}
if(tag.toLowerCase() == 'textarea'){
return true;
}
if(Transliterate.supportTextBoxes && tag.toLowerCase() == 'input' && el.type.toLowerCase() == 'text'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'div' && el.contentEditable.toLowerCase() == 'true'){
return true;
}
if(tag.toLowerCase() == 'iframe'){
var iframedoc = el.contentWindow.document;
if(iframedoc.designMode.toLowerCase() == "on" || iframedoc.body.contentEditable.toLowerCase() == "true") {
return true;
}
}
},
handleEvent: function(event){
try{
// HRef
if (this.is_local) {
var el = document.getElementById('myTextarea');
} else {
var el = event.target;
}
if(Transliterate.isEditableElement(el)){
var lazyLoader = function(){
Transliterate.lazyLoadObjects(el);
};
var initer = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(lazyLoader);
};
Transliterate.onLoad(initer);
return;
}
if(!Transliterate.isCntrlsDiv(el)){
Transliterate.showControl(el, true);
}
}catch(e){
}
},
waitCounter: 0,
checkAndWaitTillInit: function(callback){
try{
Transliterate.init();
}catch(e){
if(Transliterate.waitCounter == 15){
return;
}
Transliterate.waitCounter++;
var f = function(){
Transliterate.checkAndWaitTillInit(callback);
};
setTimeout(f, 200);
return;
}
callback();
},
isInTheList: function(el){
for(var i=0; i

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.