Category Archives: విగ్రహాలు

ఏప్రిల్ 17న కవిరాజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ

 

కవిరాజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ

ఏప్రిల్ 17 న కవిరాజు త్రిపురనేని విగ్రహ అవిష్కరణ

 

* ఈనాడు దిన పత్రికలో వార్త

దుర్దినం

 

Eenadu_dated_11thMarch_20110311a_002101013
టాంక్ బండ్ మీద కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి (మార్చ్ 10, 2011)

 

*ఈనాడు పత్రికలోని చిత్రం