కెనడాలో “కవిరాజు” త్రిపురనేని జయంతి ఉత్సవాలు

125th birth celebrations of Kaviraju in Canada

Kaviraju Tripuraneni Celebrations around the world

నేటి ఈనాడు లో..

1 thought on “కెనడాలో “కవిరాజు” త్రిపురనేని జయంతి ఉత్సవాలు

  1. Sarath 'Kaalam'

    షికాగోలో ఆ ఉత్సవాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? ఆ వివరాల లింక్ ఇవ్వగలరు. అలాగే టొరొంటోలో ఎక్కడ జరుగుతాయి?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.