కెనడాలో “కవిరాజు” త్రిపురనేని జయంతి ఉత్సవాలు

125th birth celebrations of Kaviraju in Canada

Kaviraju Tripuraneni Celebrations around the world

నేటి ఈనాడు లో..

One thought on “కెనడాలో “కవిరాజు” త్రిపురనేని జయంతి ఉత్సవాలు

  1. Sarath 'Kaalam'

    షికాగోలో ఆ ఉత్సవాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? ఆ వివరాల లింక్ ఇవ్వగలరు. అలాగే టొరొంటోలో ఎక్కడ జరుగుతాయి?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.