“కవిరాజు” త్రిపురనేని రామస్వామి విగ్రహ ఆవిష్కరణ సభ

రేపు ఆదివారం, అంటే ఏప్రిల్ మాసం, 17 న ఆదివారం నాడు సాయంత్రం తెనాలి లోని ‘కవిరాజు పార్కు‌’ లొ త్రిపురనేని రామస్వామి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడానికి నిర్ణయించారు. ఇది ఆ సభకి చెందిని ఆహ్వాన పత్రిక ఇది. 

Kaviraju_-_statue_-_participants_anil

ఆహ్వాన పత్రిక మీద క్లిక్ చెయ్యండి..వివరాలు చదువుకోవడనికి.

2 thoughts on ““కవిరాజు” త్రిపురనేని రామస్వామి విగ్రహ ఆవిష్కరణ సభ

  1. Yadgir

    టాంక్బండ్ మీద పెట్టున్రి, మేము పడగొట్టుడు సభ జేసుకుంటం

    Reply

Leave a Reply to kodali srinivas Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.